Language of document : ECLI:EU:T:2017:170

Pagaidu versija

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 14. marta rīkojums – ADDE/Parlaments

(lieta T48/17 R)

Pagaidu noregulējums – Politiskas partijas finansēšana – Institucionālās tiesības – Bankas garantija – Steidzamības neesamība

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – “Fumus boni juris” – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Kumulatīvs raksturs – Visu attiecīgo interešu izsvēršana – Izmeklēšanas kārtība un pārbaudes veids – Pagaidu noregulējuma tiesneša novērtējuma brīvība

(LESD 256. panta 1. punkts, 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. punkts)

(skat. 8.–11. punktu)

2.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Pierādīšanas pienākums – Finansiāls kaitējums – Situācija, kas varētu apdraudēt prasītājas sabiedrības pastāvēšanu vai kas neatgriezeniski maina tās pozīciju tirgū – Novērtēšana, ņemot vērā sabiedrības grupas stāvokli

(LESD 256. panta 1. punkts, 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. punkts)

(skat. 15. punktu)

3.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pienākuma iesniegt bankas garantiju kā nosacījumu, lai netiktu veikta naudas soda tūlītēja piedziņa, piemērošanas apturēšana – Noteikšanas nosacījumi – Izņēmuma apstākļi – Pierādīšanas pienākums

(LESD 278. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. punkts)

(skat. 16., 20.–22. punktu)

Priekšmets

Prasība, kura ir celta, pamatojoties uz LESD 278. un 279. pantu, un kurā ir lūgts noteikt pagaidu pasākumus, lai piemērotu atbrīvojumu no Parlamenta 2016. gada 15. decembra Lēmumā FINS‑2017‑13 par prasītājai piešķirto finansējumu noteiktā pienākuma sniegt bankas garantiju kā nosacījumu dotācijas priekšfinansējuma saņemšanai.

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.