Language of document :

A Törvényszék 2019. november 7-i ítélete – ADDE kontra Parlament

(T-48/17. sz. ügy)1

(„Intézményi jog – Európai Parlament – Valamely politikai párt egyes költségeit a 2015. évre nyújtandó támogatás tekintetében támogatásra nem jogosultnak nyilvánító határozat – A 2017. évre nyújtandó támogatásról szóló, a támogatás maximális összegének 33%–át kitevő előfinanszírozást, valamint bankgarancia nyújtására vonatkozó kötelezettséget előíró határozat – Pártatlansági kötelezettség – Védelemhez való jog – Költségvetési rendelet – A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok – 2004/2003/EK rendelet – Arányosság – Egyenlő bánásmód”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben L. Defalque és L. Ruessmann, később M. Modrikanen és végül Y. Rimokh ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: C. Burgos és S. Alves meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a bizonyos kiadásokat a 2015. pénzügyi évre vonatkozó szubvenció tekintetében támogatásra nem jogosultnak nyilvánító 2016. november 21-i parlamenti határozat, másrészt – amennyiben e határozat az előfinanszírozást bankgarancia nyújtása mellett a támogatás maximális összegének 33%-ára korlátozza – a 2017. pénzügyi évre nyújtandó támogatásnak a felperes javára történő megállapításáról szóló, 2016. december 12-i FINS-2017–13 parlamenti határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék megsemmisíti a bizonyos kiadásokat a 2015. pénzügyi évre vonatkozó szubvenció tekintetében támogatásra nem jogosultnak nyilvánító 2016. november 21-i parlamenti határozatot.

A Törvényszék elutasítja a 2017. pénzügyi évre nyújtandó támogatásnak a felperes javára történő megállapításáról szóló, 2016. december 12-i FINS-2017–13 parlamenti határozat megsemmisítése iránti kérelmet.

Az Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL és az Európai Parlament maguk viselik saját költségeiket, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás során felmerült költségeket is.

____________

1 HL C 78., 2017.3.13.