Language of document :

2022 m. rugpjūčio 25 d. LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. birželio 8 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-363/19 ir T-456/19, Jungtinė Karalystė ir ITV / Komisija

(Byla C-564/22 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd, atstovaujamos Rechtsanwalt A. von Bonin, advocaten O.W. Brouwer ir A. Pliego Selie

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, ITV plc

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priimti galutinį sprendimą ir panaikinti 2019 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimą (ES) 2019/1352 dėl valstybės pagalbos SA.44896, kurią Jungtinė Karalystė suteikė dėl kontroliuojamųjų užsienio bendrovių grupės finansavimo išimties1 (ginčijamas sprendimas),

alternatyviai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą vadovaudamasis Teisingumo Teismo sprendimu ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šia byla ir Bendrojo Teismo nagrinėta byla, įskaitant įstojusių į bylą šalių patirtas išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo apeliacinį skundą apeliantės grindžia penkiais pagrindais.

Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, iškraipė nacionalinę teisę ir neatsižvelgė į įrodymus, kai nustatė, kad referencinė sistema yra Jungtinės Karalystės taisyklės, susijusios su kontroliuojamosiomis užsienio bendrovėmis (KUB), įtvirtintos 2010 m. mokesčių įstatymo (tarptautinės ir kitos taisyklės) (Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, toliau – TIOPA) 9A dalyje, o ne Jungtinės Karalystės įmonių mokesčių sistema, kurios dalis jos yra.

Antra, net jeigu referencinė sistema būtų Jungtinės Karalystės taisyklės, susijusios su KUB, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nustatydamas referencinės sistemos tikslą, todėl suklydo konstatuodamas, kad Jungtinės Karalystės taisyklių, susijusių su KUB, 5 skyriaus nuostatos nustato „įprastą“ ne prekybos finansinės veiklos pelno apmokestinimą taip, kad TIOPA 9A dalies 9 skyriuje nustatyta „grupės finansavimo išimtis“ suteikia „pranašumą“.

Trečia, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą dėl išvados, kad buvo suteiktas atrankusis pranašumas. Konkrečiai kalbant, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai priėjo prie klaidingos išvados, kad ūkio subjektų, kurie galėjo gauti naudos dėl TIOPA 9A dalies 9 skyriuje nustatytos „grupės finansavimo išimties“, teisinė ir faktinė padėtis buvo panaši į bendrovių, nors taip nebuvo.

Ketvirta, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 263 ir 296 straipsnius, nes nenagrinėjo teisinių pagrindų ir pažeidė pareigą motyvuoti, nes savo motyvais pakeitė Komisijos ginčijamame sprendime pateiktus motyvus.

Penkta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą konstatuodamas, kad TIOPA 9A dalies 9 skyriuje nustatytos „grupės finansavimo išimties“ nepateisina referencinės sistemos pobūdis ir bendra struktūra.

____________

1 OL L 216, 2019, p. 1.