Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. september 2008 - Coto Moreno mod Kommissionen

(Sag F-127/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - almindelig udvælgelsesprøve - manglende opførelse på reservelisten - bedømmelse af de skriftlige og mundtlige prøver)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (ved avocats K. Lemmens og C. Doutrelepont

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved B. Eggers og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen truffet den 12. februar 2007 af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO AD/25/05 om ikke at opføre sagsøgeren på nævnte udvælgelsesprøves reserveliste - påstand om erstatning

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 22 af 26.1.2008, s. 57.