Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2008 - Coto Moreno v. komissio

(Asia F-127/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Avoin kilpailu - Hakijan jättäminen merkitsemättä varallaololuetteloon - Kirjallisen ja suullisen kokeen arviointi)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (edustajat: asianajajat K. Lemmens ja C. Doutrelepont)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: B. Eggers ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen kilpailun EPSO AD/25/05 valintalautakunnan 12.2.2007 tekemän päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä kyseisen kilpailun varallaololuetteloon - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Juana Maria Coto Morenon kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 22, 26.1.2008, s. 57.