Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2007 - Behmer proti Parlamentu

(Zadeva F-124/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joachim Behmer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa Evropskega parlamenta, pristojnega za imenovanja (OPI), o dodelitvi dveh točk za delovno uspešnost tožeči stranki za leto 2005;

za nično naj se razglasi odločba OPI o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je uradnik Evropskega parlamenta z nazivom AD 12, se sklicuje predvsem na nezakonitost odločb OPI o dodelitvi dveh točk za delovno uspešnost tožeči stranki za leto 2005 na eni strani in o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2006 na drugi strani.

Tožeča stranka navaja očitno napako pri presoji, kršitev obveznosti obrazložitve, kršitev točke I.6 ukrepov za izvajanje v zvezi z dodelitvijo točk za delovno uspešnost in z napredovanjem ter kršitev splošnih načel upravičenosti do kariere in enakega obravnavanja.

Zlasti uveljavlja kršitev člena 45 ter člena 110(1) Kadrovskih predpisov, ugovor nezakonitosti in kršitev načela zaupanja v pravo.

Nazadnje tožeča stranka poudarja, da je bila diskriminirana zaradi svojih dejavnosti zastopanja uslužbencev, kar je kršitev člena 1d in 24b Kadrovskih predpisov, člena 1(6) Priloge II h Kadrovskim predpisom ter člena 17 Okvirnega sporazuma z dne 12. julija 1990 med Evropskim parlamentom in sindikati ali poklicnimi združenji uslužbencev te institucije.

____________