Language of document :

Tožba, vložena 30. oktobra 2007 - Van Beers proti Komisiji

(Zadeva F-126/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi kandidature tožeče stranke za certifikacijsko obdobje 2006 naj se razglasi za nično;

člen 4(2) splošnih določb za izvajanje (v nadaljevanju: SDI) člena 45a Kadrovskih predpisov naj se v delu, v katerem naj se ne bi upoštevala dejanska stopnja nalog, ki jih je izvedel kandidat pri certifikaciji, ali pa naj bi se ohranjala razlika med nekdanjimi kategorijami C* in B* po 30. aprilu 2006, ugotovi za ničnega;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnica Komisije z nazivom AST 6, je vložila svojo kandidaturo v okviru certifikacijskega obdobja 2006. OPI je 29. marca 2007 dokončno potrdil svojo odločbo z dne 22. februarja 2007, po pritožbi tožeče stranke zoper to odločbo, da ne dovoli njene kandidature za certifikacijo 2006.

V utemeljitev svoje tožbe se tožeča stranka najprej sklicuje na očitno napako pri presoji.

Poleg tega zatrjuje nezakonitost člena 4(2) SDI člena 45a Kadrovskih predpisov.

Tožeča stranka se zlasti sklicuje na kršitev načela enakega obravnavanja in nediskriminacije ter sorazmernosti, kršitev načela dobrega upravljanja in upravičenosti do kariere ter načela varstva zaupanja v pravo.

____________