Language of document :

Acţiune introdusă la 29 octombrie 2007 - Hau/Parlamentul European

(Cauza F-125/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Armin Hau (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN de a nu include numele reclamantului în lista persoanelor promovate, pentru o promovare de la gradul B*6 la gradul B*7, "exercițiul de promovare 2006";

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamantul invocă încălcarea articolului 25 al doilea paragraf și a articolului 45 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, a deciziei Biroului din 6 iulie 2005 și a măsurilor de punere în aplicare a acesteia, a articolului 5 din directivele interne privind comitetele consultative pentru promovare.

Reclamantul susține, în plus, existența unor erori vădite de apreciere, a unui abuz de putere, precum și nerespectarea mai multor principii generale de drept.

____________