Language of document :

Tožba, vložena 29. oktobra 2007 - Hau proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-125/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Armin Hau (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: E Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predloga tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe OPI o neuvrstitvi imena tožeče stranke na seznam uradnikov, ki v "napredovalnem obdobju 2006" napredujejo iz naziva B*6 v naziv B*7;

stroški naj se naložijo Evropskemu parlamentu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja kršitev členov 25, pododstavek 2, in 45 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, odločbe Urada z dne 6. julija 2005 in njenih izvedbenih ukrepov, člena 5 notranjih smernic v zvezi s posvetovalnimi odbori za napredovanje.

Tožeča stranka poleg tega navaja obstoj očitnih napak pri presoji, zlorabo in prekoračitev pooblastil ter kršitev več splošnih pravnih načel.

____________