Language of document :

2007. október 31-én benyújtott kereset - Menidiatis kontra Bizottság

(F-128/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgium) (képviselő: S. Pappas

ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2006. december 21-i határozatát, amely elutasítja a felperes jelentkezését a Bizottság görögországi képviseletének betöltetlen képviseletvezetői állására, és más jelöltet nevez ki erre az állásra;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes több jogalapra hivatkozik azzal a határozattal szemben, amely elutasítja a jelentkezését a Bizottság görögországi képviseletének betöltetlen képviseletvezetői állására. Először is a kiválasztási eljárás jogellenességét és be nem tartását hozza fel. Ezt követően az álláshirdetés jogellenességére és be nem tartására hivatkozik.

A másik jogalap a tisztviselők személyzeti szabályzata 11a. cikkének megsértésén alapul. Ezen felül a felperes az athéni képviseletvezetői álláshoz tartozó fizetési fokozat visszavetésének jogellenességét, valamint a képviseletvezetői állások betöltésének részletes szabályairól szóló, 2004. július 7-i határozat jogellenességét állítja.

A felperes ezen kívül az álláshirdetés késedelmes közzétételére, valamint a panaszában kért dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása indokolásának hiányára hivatkozik. A felperes végül az érzékenynek mondott területeken működő tisztviselők rotációjára vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozik, és azt állítja, hogy több bizonyíték utal hatáskörrel való visszaélésre.

____________