Language of document :

Acţiune introdusă la 31 octombrie 2007 - Menidiatis/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-128/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 21 decembrie 2006 de respingere a candidaturii reclamantului pentru postul vacant de şef al Reprezentanţei Comisiei în Grecia și de numire în acest post a unui alt candidat;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă mai multe motive împotriva deciziei de respingere a candidaturii sale pentru postul vacant de şef al Reprezentanţei Comisiei în Grecia. Mai întâi, acesta invocă ilegalitatea și nerespectarea procedurii de recrutare. Apoi, reclamantul invocă ilegalitatea și nerespectarea anunţului pentru ocuparea postului vacant.

Un alt motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 11a din Statutul funcţionarilor. În plus, reclamantul invocă ilegalitatea scăderii nivelului postului de şef al Reprezentanţei la Atena și ilegalitatea deciziei din 7 iulie 2004 privind modalităţile de ocupare a posturilor de șef al Reprezentanţei.

În plus, se invocă întârzierea publicării anunţului pentru ocuparea postului vacant și de asemenea absenţa motivării refuzului de acces la documentele solicitate de reclamant în reclamaţia sa. În sfârșit, reclamantul invocă încălcarea normelor privind rotaţia personalului care ocupă "posturi sensibile" și afirmă că mai multe indicii demonstrează existenţa unui abuz de putere.

____________