Language of document :

Talan väckt den 31 oktober 2007 - Menidiatis mot kommissionen

(Mål F-128/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 december 2006 att avslå sökandens ansökan till den vakanta tjänsten som chef för kommissionens representation i Grekland och att tillsätta en annan sökanden på denna tjänst, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för talan gör sökanden gällande flera grunder avseende beslutet att avslå hans ansökan till den vakanta tjänsten som chef för kommissionens representation i Grekland. Först gör han gällande att urvalsförfarandet var rättsstridigt och inte följdes. Därefter gör han gällande att meddelandet om lediga tjänster var rättsstridigt och inte följdes.

En annan grund avser att artikel 11a i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts. Vidare gör sökanden gällande att tjänsten som chef för representationen i Aten rättsstridigt utlystes i en lägre lönegrad och att beslutet av den 7 juli 2004 om bestämmelser för att tillsätta chefstjänster vid representationerna är rättsstridigt.

Vidare görs det gällande att meddelandet om lediga tjänster offentliggjordes för sent och att beslutet att inte lämna ut de handlingar som sökanden begärde i sitt klagomål saknade motivering. Slutligen gör sökanden gällande att bestämmelserna om rotation av personal som innehar så kallade känsliga tjänster har åsidosatts och att flera uppgifter tyder på maktmissbruk.

____________