Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. novembri 2008. aasta otsus - Van Beers versus komisjon

(Kohtuasi F-126/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Sertifitseerimismenetlus - Menetlus 2006. aastal - Eelvaliku läbinud ametnike nimekirja lisamata jätmine - Personalieeskirjade artikkel 45a)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 22. veebruari 2007. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur 2006. aasta sertifitseerimismenetluse raames.

Otsuse resolutiivosa

1.    Jätta hagi rahuldamata.

3.    Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 22, 26.1.2008, lk 57.