Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Lennestadt (Germania) la 19 ianuarie 2021 – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG/NW

(Cauza C-30/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Lennestadt

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Pârât: NW

Întrebarea preliminară

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/20121 trebuie interpretat în sensul că o procedură jurisdicțională inițiată de o societate de stat împotriva unei persoane fizice domiciliate în alt stat membru, în vederea recuperării unei taxe cu caracter de sancțiune ca urmare a utilizării neautorizate a unui drum care face obiectul unei taxe de trecere, intră în domeniul de aplicare al acestui regulament?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/20122 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).