Language of document :

Жалба, подадена на 5 ноември 2020 г. — Muratbey Gida/EUIPO – Ем Джей Дериз (Сирене във формата на тройна спирала)

(Дело T-662/20)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Истанбул, Турция) (представител: M. Schork, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ем Джей Дериз ЕООД (София, България)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: жалбоподателят в производството пред Общия съд

Спорен промишлен дизайн: посочваща Европейския съюз международна регистрация на промишлен дизайн № DM/080641-0002 (жълто сирене във формата на тройна спирала)

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 21 август 2020 г. по преписка R 1925/2019-3

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да отхвърли направеното от другата страна в производството пред апелативния състав искане за обявяване на нищожността на оспорваната посочваща Европейския съюз международна регистрация № DM/080641-0002;

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 6 от Регламент № 6/2002 на Съвета,

Нарушение на член 7, параграф 1 от Регламент № 6/2002 на Съвета.

____________