Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2021 – Muratbey Gida v. EUIPO – M. J. Dairies (Sýr ve tvaru trojité šroubovice)

(Věc T-662/20)1

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující sýr ve tvaru trojité šroubovice – Starší mezinárodní (průmyslový) vzor – Důvod neplatnosti – Individuální povaha –     Zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru – Článek 7 nařízení (ES) č. 6/2002 – Odlišný celkový dojem – Článek 6 nařízení č. 6/2002“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turecko) (zástupkyně: M. Schork, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: M. Capostagno, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem: M. J. Dairies EOOD (Sofie, Bulharsko) (zástupkyně: D. Dimitrova a I. Pakidanska, advokátky)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. srpna 2020 (věc R 1925/2019-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi M. J. Dairies a Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret.

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 9, 11.1.2021.