Language of document :

Üldkohtu 1. detsembri 2021. aasta otsus – Muratbey Gilda versus EUIPO – M. J. Dairies (Kolmekordse spiraali kujuline juust)

(kohtuasi T-662/20)1

(Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on kolmekordse spiraali kujuline juust – Varasem rahvusvaheline disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise põhjus – Eristatavus – Varasema disainilahenduse avalikustamine – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 7 – Erinev üldmulje – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Türgi) (esindaja: advokaat M. Schork)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: M. Capostagno)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaaria) (esindajad: advokaadid D. Dimitrova ja I. Pakidanska)

Ese

Hagi EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 21. augusti 2020. aasta otsuse (asi R 1925/2019-3) peale, mis käsitleb M. J. Dairiesi ja Muratbey Gida Sanayí ve Tícareti vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ-ilt.

____________

1 ELT C 9, 11.1.2021.