Language of document :

Arrest van het Gerecht van 1 december 2021 – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Drievoudig spiraalvormige kaas)

(Zaak T-662/20)1

[„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een drievoudig spiraalvormige kaas weergeeft – Ouder internationaal model– Nietigheidsgrond – Eigen karakter – Openbaarmaking van het oudere model – Artikel 7 van verordening (EG) nr. 6/2002 – Verschillende algemene indruk – Artikel 6 van verordening nr. 6/2002”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turkije) (vertegenwoordiger: M. Schork, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: M. Capostagno, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgarije) (vertegenwoordigers: D. Dimitrova en I. Pakidanska, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 21 augustus 2020 (zaak R 1925/2019-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen M. J. Dairies en Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 9 van 11.1.2021.