Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2021 – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Syr v tvare trojitej špirály)

(vec T-662/20)1

(„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci syr v tvare trojitej špirály – Skorší medzinárodný dizajn – Dôvod neplatnosti – Individuálny charakter – Zverejnenie skoršieho dizajnu – Článok 7 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Odlišný celkový dojem – Článok 6 nariadenia č. 6/2002“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turecko) (v zastúpení: M. Schork, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Capostagno, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: D. Dimitrova a I. Pakidanska, advokátky)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 21. augusta 2020 (vec R 1925/2019-3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami M. J. Dairies a Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ je povinná nahradiť trova konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 9, 11.1.2021.