Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2021 – Muratbey Gida/ EUIPO – M. J. Dairies (Sir v obliki trojne spirale)

(Zadeva T-662/20)1

(Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registrirani model Skupnosti, ki ponazarja sir v obliki trojne spirale – Prejšnji mednarodni model – Razlog ničnosti – Individualnost – Razkritje prejšnjega modela – Člen 7 Uredbe (ES) št. 6/2002 – Različen celotni vtis – Člen 6 Uredbe št. 6/2002)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turčija) (zastopnik: M. Schork, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Capostagno, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: M. J. Dairies EOOD (Sofija, Bolgarija) (zastopnici: D. Dimitrova in I. Pakidanska, odvetnici)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. avgusta 2020 (zadeva R 1925/2019 3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med J. Dairies in družbo Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret.

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 9, 11.1.2021.