Language of document : ECLI:EU:T:2021:843


 


 



Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.12.2021 – Muratbey Gida vastaan EUIPO – M. J. Dairies (Kolmoisspiraalin muotoinen juusto)

(asia T-662/20)

(Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää kolmoisspiraalin muotoista juustoa – Aikaisempi kansainvälinen malli – Mitättömyysperuste – Yksilöllinen luonne – Aikaisemman mallin julkistaminen – Asetuksen (EY) 6/2002 7 artikla – Erilainen yleisvaikutelma – Asetuksen N:o 6/2002 6 artikla)

1.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Malli, joka ei luo asiantuntevalle käyttäjälle erilaista yleisvaikutelmaa kuin aikaisempi malli – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 14 perustelukappale, 6 ja 7 artikla sekä 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 15–17 kohta)

2.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Julkiseksi tuleminen – Näyttö julkistamisesta

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 24, 28, 32 ja 38 kohta)

3.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Malli, joka ei luo asiantuntevalle käyttäjälle erilaista yleisvaikutelmaa kuin aikaisempi malli – Aikaisemman mallin kaikkien osatekijöiden kokonaisarviointi

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 47 ja 55 kohta)

4.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Malli, joka ei luo asiantuntevalle käyttäjälle erilaista yleisvaikutelmaa kuin aikaisempi malli – Arviointiperusteet – Mallin luojan vapaus

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 2 kohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 50 kohta)

5.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Malli, joka ei luo asiantuntevalle käyttäjälle erilaista yleisvaikutelmaa kuin aikaisempi malli – Kolmoisspiraalin muotoinen juusto

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 57–63 kohta)

Aihe

Kanne EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 21.8.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 1925/2019-3), joka koskee osapuolten M. J. Dairies ja Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret välistä mitättömyysmenettelyä

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.