Language of document : ECLI:EU:T:2021:843


 


 Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2021. gada 1. decembra spriedums –
Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Trīskārši spirālveidīgs siers)

(lieta T662/20)

Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo trīskārši spirālveidīgu sieru – Agrāks starptautisks dizainparaugs – Spēkā neesamības pamats – Individuāls raksturs – Agrāka dizainparauga izpaušana – Regulas (EK) Nr. 6/2002 7. pants – Atšķirīgs kopējais iespaids – Regulas Nr. 6/2002 6. pants

1.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Vērtēšanas kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 14. apsvērums, 6., 7. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 15.- 17. punktu)

2.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Nodošana atklātībā – Nodošanas atklātībā pierādījums

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 7. panta 1. punkts un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 24., 28., 32., 38. punktu)

3.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Visaptverošs visu agrākā dizainparauga elementu vērtējums

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. panta 1. punkts un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 47., 55. punktu)

4.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Vērtēšanas kritēriji – Autora brīvība

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. panta 2. punkts un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 50. punktu)

5.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Trīskārši spirālveidīga siera attēls

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. panta 1. punkts un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 57.- 63. punktu)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas trešās padomes 2020. gada 21. augusta lēmumu lietā R 1925/2019‑3 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp M.J. Dairies un Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret atlīdzina tiesāšanās izdevumus.