Language of document : ECLI:EU:T:2021:843


 


 Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 1 december 2021 –
Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Drievoudig spiraalvormige kaas)

(Zaak T-662/20)

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een drievoudig spiraalvormige kaas weergeeft – Ouder internationaal model– Nietigheidsgrond – Eigen karakter – Openbaarmaking van het oudere model – Artikel 7 van verordening (EG) nr. 6/2002 – Verschillende algemene indruk – Artikel 6 van verordening nr. 6/2002”

1.      Gemeenschapsmodellen – Nietigheidsgronden – Geen eigen karakter – Model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen algemene indruk wekt die verschilt van de door het oudere model gewekte algemene indruk – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, overweging 14 en art. 6, 7 en 25, lid 1, b)]

(zie punten 15-17)

2.      Gemeenschapsmodellen – Nietigheidsgronden – Geen eigen karakter – Beschikbaarstelling voor het publiek – Bewijs van de beschikbaarstelling

[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 7, lid 1, en 25, lid 1, b)]

(zie punten 24, 28, 32, 38)

3.      Gemeenschapsmodellen – Nietigheidsgronden – Geen eigen karakter – Model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen algemene indruk wekt die verschilt van de door het oudere model gewekte algemene indruk – Globale beoordeling van alle door het oudere model afgebeelde elementen

[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 6, lid 1, en 25, lid 1, b)]

(zie punten 47, 55)

4.      Gemeenschapsmodellen – Nietigheidsgronden – Geen eigen karakter – Model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen algemene indruk wekt die verschilt van de door het oudere model gewekte algemene indruk – Beoordelingscriteria – Vrijheid van de ontwerper

[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 6, lid 2, en 25, lid 1, b)]

(zie punt 50)

5.      Gemeenschapsmodellen – Nietigheidsgronden – Geen eigen karakter – Model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen algemene indruk wekt die verschilt van de door het oudere model gewekte algemene indruk – Weergave van een drievoudig spiraalvormige kaas

[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 6, lid 1, en 25, lid 1, b)]

(zie punten 57-63)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 21 augustus 2020 (zaak R 1925/2019-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen M. J. Dairies en Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ wordt verwezen in de kosten.