Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2022. március 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) és társai kontra Ministre de l'Intérieur

(C-143/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS – Hépatites Fédération

Alperes: Ministre de l'Intérieur

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A belső határokon történő határellenőrzés (EU) 2016/399 rendelet1 III. címének II. fejezetében előírt feltételek mellett történő ideiglenes visszaállítása esetén az e határon végzett ellenőrzés során e rendelet 14. cikke alapján – anélkül, hogy a 2008/115/EK irányelv2 alkalmazandó lenne – megtagadható-e a közvetlenül az 1990. június 19-én Schengenben aláírt egyezményben részes állam területéről érkező külföldi állampolgár beléptetése?

____________

1     A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 77., 1. o.).

1     A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 348., 98. o.).