Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fl-1 ta’ Marzu 2022 – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et vs Ministre de l’Intérieur

(Kawża C-143/22)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Conseil d’État

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS - Hépatites Fédération

Konvenut: Ministre de l’Intérieur

Domanda preliminari

Fil-każ ta’ introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri interni, taħt il-kundizzjonijiet previsti fil-Kapitolu II tat-Titolu III tar-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) 1 , barrani li jkun ġej direttament mit-territorju ta’ Stat li huwa parti għall-Ftehim iffirmat f’Schengen fid-19 ta’ Ġunju 1990 jista’ jiġi suġġett għal deċiżjoni ta’ rifjut ta’ dħul, fil-mument tal-verifiki mwettqa f’din il-fruntiera, fuq il-bażi tal-Artikolu 14 ta’ dan ir-regolament mingħajr ma d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment  2 tkun applikabbli?

____________

1     ĠU 2016, L 77, p. 1 u rettifika fil-ĠU 2020, L 245, p. 32).

1     ĠU 2008, L 348, p. 98).