Language of document :

Tužba podnesena 27. travnja 2020. – PNB Banka protiv ESB-a

(predmet T-230/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: PNB Banka AS (Riga, Latvija) (zastupnici: O. Behrends, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi ESB-ovu odluku od 17. veljače 2020. o oduzimanju bankarske licencije AS PNB Banki;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj se u prilog svojoj tužbi poziva na trinaest tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da tekst pobijane odluke sadržava nepotpune i pogrešne postupovne informacije.

Drugi tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da se ESB nezakonito koristio dvostupanjskim postupkom u pogledu pobijane odluke (uključujući prijedlog nacionalnog nadležnog tijela), u skladu s člankom 14. stavkom 5. drugim podstavkom Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/20131 i člankom 83. Uredbe (EU) br. 468/20142 , unatoč odluci ESB-a o prerazvrstavanju od 1. ožujka 2019. kojom je ESB preuzeo izravan nadzor nad tužiteljem.

Treći tužbeni razlog se temelji na tvrdnji o povredi postupka pred nacionalnim nadležnim tijelom – Komisijom za financijska tržišta i tržišta kapitala (FCMC).

Četvrti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je ESB-u postalo postupovno nemoguće da 17. veljače 2020. usvoji nacrt odluke o oduzimanju licencije od 12. rujna 2019. zbog postupovne odredbe članka 83. stavka 1. Uredbe (EU) br. 468/2014.

Peti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka postala postupovno i materijalno nezakonita zbog ESB-ova de facto povlačenja licencije pomoću prethodne ocjene „propasti ili vjerojatne propastiˮ (FOLTF) od 15. kolovoza 2019.

Šesti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka nezakonita jer se temelji na nezakonitom uplitanju u tužiteljeva prava zastupanja kojim mu se postupovna prava uskraćuju u cijelosti.

Sedmi tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka nezakonita jer se temelji na nedostatnom obrazloženju.

Osmi tužbeni razlog se temelji na tvrdnji o povredi tužiteljeva prava na saslušanje.

Deveti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je ESB bio spriječen da se osloni na latvijsku odluku o insolventnosti od 12. rujna 2019. jer je ta odluka bila nezakonita i temeljila se isključivo na pogrešnoj ESB-ovoj FOLTF ocjeni.

Deseti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da se ESB pogrešno oslanjao na daljnje razloge pobijane odluke, odnosno navodne povrede ograničenja velike izloženosti i regulatornih kapitalnih zahtjeva, koje nisu bile opravdane i na koje se FCMC nije oslanjao u svojem nacrtu odluke.

Jedanaesti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka materijalno nezakonita jer je tužitelj bio u FCMC-ovom, a time neizravno i ESB-ovom isključivom nadzoru od 12. rujna 2019.

Dvanaesti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka neproporcionalna.

Trinaesti tužbeni razlog se temelji na tvrdnji da se pobijana odluka temelji na svim nedostatcima FOLTF ocjene.

____________

1 Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL 2013., L 287, str. 63.)

2 Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (SL 2014., L 141, str. 1.)