Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 8.2.2021 – PNB Banka v. EKP

(asia T-230/20 R)

(Väliaikainen oikeussuoja – Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – EKP:lle annetut erityiset valvontatehtävät – Luottolaitoksen toimiluvan peruuttamispäätös – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: PNB Banka AS (Riika, Latvia) (edustaja: asianajaja O. Behrends)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: F. Bonnard, V. Hümpfner ja C. Hernández Saseta)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Latvian tasavalta (asiamiehet: K. Pommere, V. Soņeca ja E. Bārdiņš)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 278 ja SEUT 279 artiklaan perustuva hakemus, jossa vaaditaan kantajan toimiluvan peruuttamisesta 17.2.2020 annetun EKP:n päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä.

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________