Language of document :

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 8. februarja 2021 – PNB Banka/ECB

(Zadeva T-230/20 R)

(Začasna odredba – Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Posebne nadzorne naloge, ki so prenesene na ECB – Sklep o odvzemu dovoljenja kreditne institucije – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: PNB Banka AS (Riga, Latvija) (zastopnik: O. Behrends, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: F. Bonnard, V. Hümpfner in C. Hernández Saseta, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Republika Latvija (zastopniki: K. Pommere, V. Soņeca in E. Bārdiņš, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU za odlog izvršitve Sklepa ECB z dne 17. februarja 2020 o odvzemu dovoljenja tožeče stranke.

Izrek

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Odločitev o stroških se pridrži.

____________