Language of document : ECLI:EU:T:2021:68

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 8. februarja 2021 –
PNB Banka/ECB

(Zadeva T230/20 R)

„Začasna odredba – Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Posebne nadzorne naloge, ki so prenesene na ECB – Sklep o odvzemu dovoljenja kreditne institucije – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti“

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Fumus boni juris – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Kumulativnost – Tehtanje vseh zadevnih interesov – Vrstni red preizkusa in način preverjanja – Diskrecijska pravica sodnika za začasne odredbe

(členi 256(1), 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(3))

(Glej točke od 8 do 11.)

2.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Sklep o odvzemu dovoljenja kreditne institucije – Neobstoj dokaza o škodi – Neobstoj nujnosti

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(3))

(Glej točke 14, 15 in 27.)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU za odlog izvršitve Sklepa ECB z dne 17. februarja 2020 o odvzemu dovoljenja tožeče stranke.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.