Language of document :

Sag anlagt den 8. juni 2020 – Team Beverage mod EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Sag T-359/20)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Team Beverage AG (Bremen, Tyskland) (ved advokaterne O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich og N. Achilles)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Team Beverage AG

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket Team Beverage – registreringsansøgning nr. 17 665 704

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 8. april 2020 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2727/2019-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 18 og 47 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001, sammenholdt med artikel 10 i Kommissionen delegerede forordning (EU) 2018/625

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

____________