Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 1 decembrie 2021 – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Cauza T-359/20)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Team Beverage – Marca Uniunii Europene verbală anterioară TEAM – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Team Beverage AG (Bremen, Germania) (reprezentanți: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich și N. Achilles, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: D. Walicka, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Germania) (reprezentant: F. Kramer, avocată)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 8 aprilie 2020 (cauza R 2727/2019-4) privind o procedură de opoziție între Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung și Team Beverage

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Team Beverage AG la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 255, 3.8.2020.