Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 septembrie 2020 (cereri de decizie preliminară formulate de Fővárosi Törvényszék - Ungaria) – Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Cauzele conexate C-807/18 și C-39/19)1

[Trimitere preliminară – Comunicații electronice – Regulamentul (UE) 2015/2120 – Articolul 3 – Accesul la internetul deschis – Articolul 3 alineatul (1) – Drepturile utilizatorilor finali – Dreptul de a accesa aplicații și servicii, precum și de a le utiliza – Dreptul de a pune la dispoziție aplicații și servicii – Articolul 3 alineatul (2) – Interzicerea acordurilor și a practicilor comerciale care limitează exercitarea drepturilor utilizatorilor finali – Noțiunile de „contracte”, „practici comerciale”, „utilizatori finali” și „consumatori” – Evaluarea existenței unei limitări a exercitării drepturilor utilizatorilor finali – Modalități – Articolul 3 alineatul (3) – Obligația de tratament egal și nediscriminatoriu al traficului – Posibilitatea de a pune în aplicare măsuri rezonabile de gestionare a traficului – Interzicerea măsurilor de blocare și de încetinire a traficului – Excepții – Practici comerciale care constau în propunerea unor pachete potrivit cărora clienții care subscriu la acestea achiziționează un abonament care le conferă dreptul de a utiliza fără restricții un anumit volum de date, fără a fi dedusă utilizarea anumitor aplicații și a anumitor servicii specifice care intră sub incidența unui „tarif de cost zero”, iar odată consumat volumul de date respectiv, aceștia pot continua să utilizeze fără restricții aceste aplicații și aceste servicii specifice, în timp ce celorlalte aplicații și servicii le sunt aplicate măsuri de blocare sau de încetinire a traficului]

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Telenor Magyarország Zrt.

Pârâtă: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Dispozitivul

Articolul 3 din Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii trebuie interpretat în sensul că pachetele implementate de un furnizor de servicii de acces la internet prin intermediul unor acorduri încheiate cu utilizatori finali, potrivit cărora aceștia din urmă pot achiziționa un abonament care le dă dreptul de a utiliza fără restricții un anumit volum de date, fără a fi dedusă utilizarea anumitor aplicații și a anumitor servicii specifice care intră sub incidența unui „tarif de cost zero”, iar odată consumat acest volum de date pot continua să utilizeze fără restricții aceste aplicații și aceste servicii specifice, în timp ce celorlalte aplicații și servicii disponibile le sunt aplicate măsuri de blocare sau de încetinire a traficului:

sunt incompatibile cu alineatul (2) al articolului menționat coroborat cu alineatul (1) al acestuia, întrucât aceste pachete, aceste acorduri și aceste măsuri de blocare sau de încetinire limitează exercitarea drepturilor utilizatorilor finali și

sunt incompatibile cu alineatul (3) al articolului menționat, întrucât respectivele măsuri de blocare sau de încetinire au la bază considerații comerciale.

____________

1     JO C 139, 15.4.2019.