Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Cascina Tre Pini s.s. kontra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare és társai

(C-301/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Cascina Tre Pini s.s.

Alperesek: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

I.)    1)    Ellentétes-e a 92/43/EGK irányelv 9. és 10. cikkének helyes alkalmazásával az a nemzeti rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely anélkül biztosítja a régiók és az autonóm tartományok részére a KJTT felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozóan hivatalból gyakorolható hatáskört, hogy e hatóságok részére kötelezővé tenné az eljárás lefolytatását abban az esetben, ha a KJTT által lefedett területek magánszemély tulajdonosai indokoltan kérik e hatáskör gyakorlását, legalábbis azokban az esetben, amikor a magánszemélyek a terület környezeti romlásának bekövetkezésére hivatkoznak?

    2)    Ellentétes-e a 92/43/EGK irányelv 9. és 10. cikkének helyes alkalmazásával az a nemzeti rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely az időszakos felülvizsgálatot követően anélkül biztosítja a régiók és az autonóm tartományok részére a KJTT felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozóan hivatalból gyakorolható hatáskört, hogy a felülvizsgálat elvégzésének pontos időbeli (például két éven belüli vagy három éven belüli) határidejét meghatározná, valamint annak előírása nélkül, hogy a régiók és az autonóm tartományok által elvégzendő időszakos felülvizsgálatról - közhírré tétel útján - felhívás kerüljön közzétételre annak lehetővé tétele céljából, hogy az érdekeltek észrevételeket tehessenek, és javaslatokat terjeszthessenek elő?

    3)    Ellentétes-e a 92/43/EGK irányelv 9. és 10. cikkének helyes alkalmazásával az a nemzeti rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely a KJTT felülvizsgálata tekintetében anélkül biztosítja a régiók és az autonóm tartományok részére a kezdeményezés jogát, hogy az állam részére is biztosítaná e hatáskört, legalábbis helyettesítő jelleggel a régiók és az autonóm tartományok hallgatása esetén?

    4)    Ellentétes-e a 92/43/EGK irányelv 9. és 10. cikkének helyes alkalmazásával az a nemzeti rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely úgy biztosítja a régiók és az autonóm tartományok részére a KJTT felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozóan hivatalból gyakorolható hatáskört, hogy az teljes egészében a hatóság mérlegelési jogkörébe tartozik, és az még a szennyezéssel vagy környezetromlással összefüggő jelenségek bekövetkezése - és azok formális bebizonyosodása - esetén sem kötelező?

II.    Olyan eljárást kell-e érteni a 92/43/EGK [irányelv] 9. cikkével és a nemzeti jogalkotó által a 357/1997. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdésével szabályozott eljárás alatt, amely "szükségszerűen közigazgatási aktussal zárul, vagy az kizárólag fakultatív eljárás"? "Azon eljárás alatt, amely szükségszerűen közigazgatási aktussal zárul" olyan eljárást kell-e érteni, amely "a feltételek fennállása esetén a régió javaslatának a Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio által az Európai Bizottság részére történő továbbítását jelenti", tekintet nélkül arra, hogy azt kizárólag hivatalból vagy akár kérelemre is megindítható eljárásnak kell-e tekinteni?

III.    1)    Ellentétes-e a közösségi szabályozással - különösen a 92/43/EGK irányelvvel - az a tagállami szabályozás, amely további nyomon követési és a védintézkedések elfogadása helyett az átminősítésre irányuló eljárásnak a magánszemély által a területkárosodásra vonatkozóan tett bejelentés alapján történő megindítását írja elő?

    2)    Ellentétes-e a közösségi szabályozással - különösen a 92/43/EGK irányelvvel - az a tagállami szabályozás, amely a Natura 2000 hálózatba tartozó terület átminősítésére irányuló eljárás megindítását gazdasági és kizárólagosan magánjellegű érdekek védelméhez köti?

    3)    Ellentétes-e a közösségi szabályozással - különösen a 92/43/EGK irányelvvel - az a tagállami szabályozás, amely az irányelv alapján elismert valamely természetes élőhely károsodását esetlegesen előidéző közérdekű, szociális és gazdasági jellegű, az Európai Unió által is elismert infrastrukturális projektek esetén a Natura 2000 hálózat teljes körű egységének biztosítása érdekében kiegyenlítő intézkedések elfogadása helyett a terület átminősítésére irányuló eljárás megindítását írja elő?

    4)    Ellentétes-e a közösségi szabályozással - különösen a 92/43/EGK irányelvvel - az a tagállami szabályozás, amely a természetes élőhelyek tekintetében jelentőséget tulajdonít az egyes tulajdonosok gazdasági érdekeinek, ekként pedig lehetővé teszi számukra, hogy a nemzeti bíróság vonatkozásukban olyan határozatot hozzon, amely a terület ismételt lehatárolására kötelez?

    5)    Ellentétes-e a közösségi szabályozással - különösen a 92/43/EGK irányelvvel - az a tagállami szabályozás, amely az emberi és nem természeti eredetű károsodás esetén a terület átminősítését írja elő?

____________

1 - HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.