Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 20. junija 2012 - Cascina Tre Pini s.s. proti Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in drugim

(Zadeva C-301/12)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Cascina Tre Pini s.s.

Tožene stranke: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in drugi

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali nacionalna določba (člen 3(4a) uredbe predsednika republike št. 357 iz leta 1997), ki določa, da dežele in avtonomne pokrajine po uradni dolžnosti predlagajo revizijo območij, pomembnih za Skupnost, vendar pa ne določa, da morajo taki upravni organi ukrepati v primeru, če zasebni lastniki območij, pomembnih za Skupnost, obrazloženo zahtevajo izvajanje tega pooblastila, vsaj takrat, ko zasebniki ugotovijo poslabšanje stanja okolja na takem območju, nasprotuje pravilni uporabi členov 9 in 10 Direktive št. 92/43/EGS?

2.     Ali nacionalna določba (člen 3(4a) uredbe predsednika republike št. 357 iz leta 1997), ki določa, da dežele in avtonomne pokrajine po pregledu, ki se opravlja v rednih časovnih presledkih, po uradni dolžnosti predlagajo revizijo območij, pomembnih za Skupnost, vendar pa ne določa rednih časovnih presledkov pregledov (npr. vsaki dve ali vsake tri leta itd.), niti da je treba o pregledih, ki jih morajo opraviti dežele in avtonomne pokrajine v rednih časovnih presledkih, obvestiti javnost, da se zainteresiranim strankam omogoči predložitev pripomb ali predlogov, nasprotuje pravilni uporabi členov 9 in 10 Direktive št. 92/43/EGS?

3. Ali nacionalna določba (člen 3(4a) uredbe predsednika republike št. 357 iz leta 1997), ki določa, da revizija območij, pomembnih za Skupnost, poteka na pobudo dežel in avtonomnih pokrajin, vendar pa ne določa, da ima pravico do pobude tudi država, ki bi nastopila vsaj v primeru neukrepanja dežel in avtonomnih pokrajin, nasprotuje pravilni uporabi členov 9 in 10 Direktive št. 92/43/EGS?

4. Ali nacionalna določba (člen 3(4a) uredbe predsednika republike št. 357 iz leta 1997), ki določa, da dežele in avtonomne pokrajine po uradni dolžnosti predlagajo revizijo območij, pomembnih za Skupnost, popolnoma po lastni presoji in neobvezno, tudi če se uradno ugotovi pojav onesnaženja ali poslabšanja stanja okolja, nasprotuje pravilni uporabi členov 9 in 10 Direktive št. 92/43/EGS?

[...] Ali je treba šteti, da se mora postopek iz člena 9 [Direktive] 92/43/EGS, ki ga je nacionalni zakonodajalec uredil s členom 3(4a) uredbe predsednika republike št. 357/97, končati z upravnim aktom, ali pa je njegov rezultat neobvezen? Pri tem je treba ‚postopek, ki se mora končati z upravnim aktom' razumeti kot postopek, ki v primerih, ko obstajajo določene predpostavke, poteka tako, da Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio (ministrstvo za okolje in varstvo ozemlja) pošlje deželni predlog Evropski komisiji, hkrati pa ni določeno, ali se ta postopek začne samo po uradni dolžnosti ali tudi na pobudo stranke?

1.    Ali ureditev Skupnosti, zlasti Direktiva 92/43/EGS, nasprotuje zakonodaji države članice, ki na podlagi obvestila fizične osebe o poslabšanju stanja na območju določa začetek postopka ukinitve območja namesto sprejetja dodatnih ukrepov za spremljanje in varstvo?

2.    Ali ureditev Skupnosti, zlasti Direktiva 92/43/EGS, nasprotuje zakonodaji države članice, ki zaradi varstva izključno zasebnih ekonomskih interesov določa začetek postopka ukinitve območja, zajetega v omrežje Natura 2000?

3.    Ali ureditev Skupnosti, zlasti Direktiva 92/43/EGS, nasprotuje zakonodaji države članice, ki v primeru infrastrukturnih projektov v splošnem, družbenem in ekonomskem interesu, ki jih priznava tudi Evropska unija in ki lahko povzročijo slabšanje stanja naravnega habitata, ki je priznan v smislu Direktive, predvideva začetek postopka za ukinitev območja namesto sprejetja izravnalnih ukrepov za zagotovitev globalne skladnosti omrežja Natura 2000?

4.    Ali ureditev Skupnosti, zlasti Direktiva 92/43/EGS, nasprotuje zakonodaji države članice, ki na področju naravnih habitatov upošteva ekonomske interese posameznih lastnikov in jim omogoča, da nacionalnemu sodišču predlagajo sprejetje ukrepa, ki določa ponovno določitev območja?

5.    Ali ureditev Skupnosti, zlasti Direktiva 92/43/EGS, nasprotuje zakonodaji države članice, ki predvideva ukinitev območja, če nastopi poslabšanje, ki ga je povzročil človek in ni naravno?

____________

1 - UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102.