Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 6 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-2/10 RENV)

Език на производството: италиански

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.