Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 grudnia 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-2/10 RENV)

Język postępowania: włoski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________