Language of document :

Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2010 - Clarke/OAPI

(Cauza F-5/10)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Nicole Clarke (Alicante, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, declararea nulității clauzei din contractul reclamantei prin care se prevedea încetarea automată a contractului de muncă în cazul în care reclamanta nu va fi selecționată printr-un concurs extern planificat pentru OAPI, pe de altă parte, declararea faptului că concursurile OHIM/AD/01/07, OHIM/AD/02/07, OHIM/AST/01/07 și OHIM/AST/02/02 nu au niciun efect asupra contractului reclamantei. În sfârșit, o cerere de daune interese.

Concluziile reclamantei

Anularea scrisorii OAPI din 12 martie 2009 și a deciziilor OAPI cuprinse în aceasta, prin care se stabilește încetarea raportului de muncă al reclamantei prin aplicarea unui preaviz de 8 luni începând din 16 martie 2009 și constatarea continuării raportului de muncă, nesoluționat, între reclamantă și OAPI. În măsura în care Tribunalul consideră necesar, reclamanta solicită în plus anularea scrisorilor ulterioare ale OAPI, pe care aceasta nu le consideră autonome, din 3 august 2009 (suspendarea termenului timp de trei luni) și din 9 octombrie 2009 (respingerea reclamației);

anularea sau declararea nulității clauzei de reziliere a contractului prevăzută la articolul 5 din contractul de muncă al reclamantei încheiat cu OAPI;

în subsidiar, constatarea faptului că nici pe viitor încetarea contractului de muncă al reclamantei nu se poate întemeia pe clauza de reziliere prevăzută în acesta;

în subsidiar, constatarea faptului că, în orice caz, concursurile indicate în scrisoarea OAPI din 12 martie 2009 nu puteau determina efectele negative ale clauzei de reziliere;

obligarea OAPI la acordarea unei despăgubiri reclamantei într-un cuantum adecvat stabilit de instanță în mod echitabil prin evaluarea daunelor morale și imateriale suferite prin declarațiile menționate la primul paragraf din cerere;

în cazul în care activitatea profesională efectuată în mod concret de reclamantă la momentul deciziei Tribunalului și/sau plata sumelor datorate reclamantei de OAPI ar înceta în pofida menținerii unui raport de muncă din cauza conduitei ilegale a OAPI:

obligarea OAPI - după acceptarea obligației acestuia de a păstra aceleași condiții pentru reclamantă și de a o reintegra în serviciu - de a despăgubi integral reclamanta pentru prejudiciile materiale suferite, în special plătind toate cheltuielile eventuale efectuate și toate costurile suplimentare cauzate acesteia de comportamentul ilegal al OAPI (deducând ajutorul de șomaj primit);

în subsidiar, în cazul în care pentru motive de drept și de fapt în speță nu ar avea loc o reintegrare a reclamantei în serviciu și/sau o continuare a raportului de muncă în aceleași condiții, obligarea OAPI la acordarea unor despăgubiri reclamantei pentru daunele materiale pe care le-a suferit din cauza întreruperii ilegale a activității sale într-un cuantum egal cu diferența dintre venitul concret estimat și venitul pe care reclamanta l-ar fi perceput dacă ar fi fost menținut contractul, luând în considerare drepturile de pensie și alte indemnizații;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

____________