Language of document :

Talan väckt den 18 januari 2010 - Nastvogel mot rådet

(Mål F-4/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christiana Nastvogel (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om upprättande av en betygsrapport avseende sökanden för perioden mellan den 1 juli 2006 och den 31 december 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om upprättande av en betygsrapport avseende sökanden för perioden mellan den 1 juli 2006 och den 31 december 2007, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________