Language of document :

Beroep ingesteld op 7 januari 2010 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-2/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten te krijgen

Conclusies van de verzoekende partij

het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van het verzoek van 17 maart 2009 nietig verklaren;

de nota van 9 juni 2009, quatenus opus est, nietig verklaren;

het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van verzoekers klacht van 15 september 2009 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 17 maart 2009, quatenus opus est, nietig verklaren;

de nota van 22 september 2009, quatenus opus est, nietig verklaren;

de Commissie veroordelen tot betaling aan verzoeker van het verschil tussen de ziektekosten die hij heeft gemaakt tussen 1 december 2000 en 17 maart 2009 en waarvoor in die periode een verzoek om vergoeding is ingediend, en hetgeen door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering is vergoed, dan wel hetgeen het Gerecht redelijk en billijk acht, vermeerderd met rente over het verschil dan wel over hetgeen het Gerecht redelijk en billijk acht, vanaf de eerste dag van de vijfde maand volgende op het moment waarop de adressaat van het verzoek van 17 maart 2009 daarvan kennis heeft kunnen krijgen, tegen een jaarlijkse rente van 10 % en met jaarlijkse kapitalisatie, dan wel met de kapitalisatie en de dies a quo die het Gerecht redelijk en billijk acht;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________