Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 6. oktober 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-2/10)1

(Personalesag - tjenestemænd - social sikring - sygeforsikring - anmodning om godtgørelse af udgifter til lægebehandling - ingen bebyrdende retsakt - åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet - procesreglementets artikel 94)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på at godtgøre sagsøgerens udgifter til lægebehandling med 100%

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

Luigi Marcuccio godtgør Personaleretten 1 500 EUR.

____________

1 - EUT C 63 af 13.3.2010, s. 53.