Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 6. oktoobri 2010. aasta määrus -Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-2/10)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Ravikindlustus - Ravikulude hüvitamise nõue - Isikut kahjustava meetme puudumine - Ilmselgelt vastuvõetamatu ja ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi - Kodukorra artikkel 94)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega keelduti hageja ravikulude 100%-lisest hüvitamisest.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kohtukulud välja L. Marcucciolt.

Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 1500 eurot.

____________

1 - ELT C 63,13.32010, lk 53