Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 26 octombrie 2010 AB/Comisia

(Cauza F-3/10)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Nereînnoirea unui contract pe perioadă determinată - Reclamație tardivă - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: AB (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. A. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi D. Martin, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu reînnoi contractul de agent contractual al reclamantului

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 100, 17.4.2010, p. 69.