Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 26 oktober 2010 - AB mot kommissionen

(Mål F-3/10)1

(Personalmål - Kontraktsanställda - Tidsbegränsat anställningsavtal har inte förnyats - Talan väckt för sent - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: AB (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten A. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte förnya sökandens anställningsavtal för kontraktsanställning.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 100, 17.4.2010, s. 69.