Language of document :

Acțiune introdusă la 15 ianuarie 2010 - AB/Comisia Europeană

(Cauza F-3/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: AB (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Pappas)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Delegației CE în Laos din 4 februarie 2009 prin care reclamanta era informată că nu va fi reînnoit contractul său de agent temporar, precum și a deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă emise ca răspuns la cererea reclamantei

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei atacate astfel încât reclamanta să fie reintegrată în Direcția Generală RELEX sau în Serviciul european pentru acțiune externă, care va fi instituit de la 1 aprilie 2010;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________