Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. studenoga 2015. uputio Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Španjolska) – María Assumpció Martínez Roges protiv José Antonia Garcíe Sáncheza

(predmet C-609/15)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: María Assumpció Martínez Roges

Tuženik: José Antonio García Sánchez

Prethodna pitanja

Protive li se članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 2. Direktive 93/13/EEZ1 te članak 6. stavak 1. točka (d) i članci 11. i 12. Direktive 2005/29/EZ2 člancima 34. i 35. (Zakona 1/2000) jer se njima zabranjuje ispitivanje po službenoj dužnosti eventualnih nepoštenih uvjeta ili poslovnih praksi u ugovorima koje odvjetnici sklapaju s fizičkim osobama koje nastupaju za potrebe izvan okvira svojeg obrta, poduzeća i profesije?

Protive li se članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 2. Direktive 93/13/EEZ te točka 1(q) Priloga toj direktivi člancima 34. i 35 (Zakona 1/2000) jer zabranjuju podnošenje dokaza u upravnom postupku radi rješavanja spora po zahtjevu za naknadu troškova za rad odvjetnika?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)

2     Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi) (SL L 149, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 101.)