Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Španija) 18. novembra 2015 – María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez

(Zadeva C-609/15)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: María Assumpció Martínez Roges

Tožena stranka: José Antonio García Sánchez

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali sta člena 34 in 35 zakona 1/2000 v nasprotju s členoma 6(1) in 7(2) Direktive 93/13/EGS1 in členi 6(1)(d), 11 in 12 Direktive 2005/29/ES, ker izključujejo, da bi se po uradni dolžnosti nadzirali morebitni nepošteni pogoji ali poslovne prakse, ki jih lahko vsebujejo pogodbe, sklenjene med odvetniki in fizičnimi osebami, ki delujejo za namen, ki je izven njihovih poslovnih ali poklicnih dejavnosti?

Ali sta člena 34 in 35 zakona 1/2000 v nasprotju s členoma 6(1) in 7(2) Direktive 93/13/EGS ter točko 1(q) priloge k te direktivi, ker preprečujejo izvedbo dokazov v upravnem postopku na podlagi zahtevka za plačilo stroškov za razrešitev spora?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).