Language of document :

Определение на председателя на Съда от 2 май 2017 г. (преюдициално запитване, отправено от Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa — Испания) — María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez

(C-609/15)1

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 38, 1.2.2016 г.