Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. května 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa - Španělsko) – María Assumpció Martínez Roges v. José Antonio García Sánchez

(Věc C-609/15)1

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 38, 1.2.2016.