Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. maj 2017 – María Assumpció Martínez Roges mod José Antonio García Sánchez (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Spanien)

(Sag C-609/15) 1

Processprog: spansk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 38 af 1.2.2016.