Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 2. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Španija) – María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez.

(Zadeva C-609/15)1

Jezik postopka: španščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 38, 1.2.2016.